Norske markedsdata

Farmastat leverer statistiske data av høy kvalitet, innenfor markedet for legemidler og handelsvarer.

Dette markedet omfatter blant annet registrerte og uregistrerte legemidler med og uten resept, handelsvarer i apotek, sykehusvarer, humanvaksiner, veterinærlegemidler og fiskevaksiner.

Markedsdatabasen inneholder omsetningstall gjennom mer enn 20 år, fra landets grossister innenfor disse områdene. Våre registre inneholder detaljert informasjon om varer, bruksområder og utsalgssteder. Farmastats data er også i stor grad tilrettelagt for kopling mot andre datakilder, som Statistisk Sentralbyrå (SSB) og geografiske data.

Gjennom innsamling og sammenstilling av data fra ulike kilder, er Farmastat en sterk leverandør av data og informasjon. Derigjennom skapes kunnskap og innsikt som grunnlag for markedsanalyse og beslutningsstøtte.

Gjennom fellesskap og samarbeid med tilsvarende aktører i Sverige, Danmark og Finland, tilbyr vi også tilgang til samlede markedsdata og innsikt for hele regionen.

Salgsdata for det norske legemiddelmarkedet

Uansett om du leder field-force for etablerte produkter, eller jobber alene i oppstartsselskaper, vil du ha behov for kritisk salgsinformasjon som gjør deg i stand til å ta de riktige beslutningene. Les mer her.

Salgsdata per apotekkjede

Historiske salgsdata per kjede er uvurderlige i forberedelser til forhandlinger. Les mer her.

FS Ekspress

Legemiddelstatistikk “at a glance” – raskt og velkjent. Les mer her.

Sykehus

Farmastats sykehusdata gir deg mulighet til å se hvordan det enkelte sykehus kjøper inn til forbruk på sykehuset. Les mer her.

Veterinær (VET)

For dyr i havet og på land – Farmastat har tallene. Les mer her.

Handelsvarer i apotekene

Handelsvarer er, sammen med reseptfrie legemidler, en svært viktig produktgruppe for apotekene, som bidrar til viktig mersalg for apotekene og deres eiere. Les mer her.

Legedatabasen OneKey

OneKey inneholder kontaktinformasjon for helsepersonell i Norge. Les mer her.